top
JP Elektrolisy
JP Elektrolisy
jp_picJanome elektrické lisy JP série 4 jsou vysoce přesné CNC stroje, které nacházejí uplatnění tam, kde je potřeba zajistit kontrolovaný proces lisování s možnosí nastavit různé parametry průběhu sil, rychlostí, zdvihů a časových prodlev.
Janome JP systém zabezpečuje tyto parametry zatímco současně monitoruje všechny aspekty pracovního procesu. Odezvou systému jsou grafy znázorněné na PC displeji, zaznamenávající data přicházející každou milisekundu. Snížená spotřeba energie a eliminace pneumatických a hydraulických kabelů poskytuje "čistý" pracovní prostor. Janome poskytují společnostem na celém světě záruku, že jejich montážní a lisovací operace jsou prováděny se 100% kontrolou.
Serie JP lisů umožňuje programování síly, rychlosti, vzdáleností a časových prodlev. Lis je díky 32-bitovému procesoru a pomocí zpětné odezvy z vestavěného enkodéru schopný provádět montážní a zkušební operace. Janome vyvinul uživatelsky příjemný software se snadným nastavením požadovaných operací a porovnávací analýzou, která kontroluje, zda jsou operace prováděny v souladu s danou specifikací.

Vysoká přesnost
JP elektrolisy Serie 4 pracují s přesností +- 1% z maximální hodnoty konkrétního modelu. Janome zvolil vysoce citlivý servomotor, aby bylo dosaženo přesnosti zdvihu +- 0,01mm.

Nastavení snímačů
Je možné naprogramovat četné snímače, aby se pohyblivé části během stlačení setkaly v požadovaném místě. Nastavení snímačů vychází ze zatížení, pozice, vzdálenosti a dalších údajů, které zajišťují správnou funkci během následného procesu. Je-li překročen limit nastavení, lis upozorní operátora a specifikuje, která snímaná hodnota byla porušenq.

Typy uspořádání JP lisů
Lisy se vyrábí ve třech různých typech a sedmi možnostech zatížení v rozmezí 1000N až 80kN, pro různé operace od malých dílů po velké sestavy.
Typy lisů:
 • Stand-alone - kompletní, samostatně stojící přístroj
 • Head typ - hlava lisu, určená pro umístění na pracovní desku
 • Unit typ - lisovací jednotka jako stavebnicový modul pro linky nebo JúS

Programování
Janome vyvinul uživatelský software, pracující s dialogovými okny. Software od uživatele požaduje výběr typu operace, zadání maximální zátěže a parametrů vzdáleností. Nastavení může být pro jednostupňové či dvoustupňové tlakové operace.
JP lisy standardně přichází s programem, který na displeji znázorňuje křivku tlaku na konci cyklu a výstupní křivku omezených složek obsahujících nastavení zátěže a pozice na PC. Parametry programování mohou být také poslány systémem vzorkování dat jako výstup snímačů.

Interface
Elekktrolisy JP disponují 17 vstupy a 16 výstupy a mají předdefinované lofické funkce. I/0 umožňují načíst programy a spustit cyklus stejně jako několik dalších operací z externího kontroleru.
 
Ke stažení
PDF Specifikace
JPG Rozměry JP 104-1004
JPG Rozměry JP 1504-8004
 
JP Elektrolisy v čistých prostorách
jp_cleanroomElektrické lisy JP Série 4 svojí konstrukcí a provedením splňují americkou normu 209D pro "cleen room class 10".

Co "Class 10" znamená?
 • výskyt 10-ti nebo méně částic velikosti 0,5 mikronů na stopu krychlovou,
 • 30 nebo méně částic velikosti 0,3 mikronů na stopu krychlovou

Charakteristika JP:
 • vzduchotěsná struktura umožňuje odsávání vnitřního ovzduší lisů
 • snadné připojení odsávacích kabelů
 • speciální ESD krytí lisu
 • Al části jsou opatřeny nerezovým pokovením
 • plechy z nerezové oceli

Aplikace:

 • výroba polovodičů, farmacie, potravinářský průmysl...
 • spojování dílů s použitím UV záření pro vytvrzování adhesiva
 • lisování konektorů
 • vkládání PEM do tištěných spojů
 • montáž pevných disků, CD/DVD mechanik apod.
 • zasunováni komponent do soketů, zásuvek...
 • obecně jakékoli lisovací a montážní operace v prostředí vyžadujícím "Class 10"
 


EXACTEC WEB TOUR:
AFAG || CAMCO-Ferguson || DelTron || Stäubli || Janome || DAVtech || DESTACO